Menu Close

Tag: Keds

Keds

Keds เป็นแบรนด์รองเท้าที่มีประวัติยาวนานและมีชื่อเสียงในวงการแฟชั่น นี่คือประวัติสั้นๆ ของ Keds: Keds ก่อตั้งโดย E. P. Roberts และ Morris Yock ในปี ค.ศ. 1916 ที่สหรัฐอเมริกา ชื่อ “Keds” มาจากคำว่า “ped,” ซึ่งหมายถึงเท้าในภาษาละติน เพื่อแสดงถึงว่ารองเท้าของพวกเขาเหมาะสำหรับการใส่ทุกวัน รองเท้าแรกของ Keds…