Menu Close

Category: Puma

Puma

Puma ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 โดย Rudolf Dassler หลังจากที่เขาแยกทางกับพี่ชายของเขา Adolf Dassler ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Adidas ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทรองเท้า Dassler Brothers Shoe Factory ในปี 1924 ที่เมือง Herzogenaurach ประเทศเยอรมนีหลังจากความขัดแย้งส่วนตัวและทางธุรกิจระหว่างพี่น้อง Dassler บริษัทเดิมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดย Adolf…